CV

Utbildning

Certifierad yrkesdoula (Doules 2023)

Förlossningsförberedelse genom hypnos (2022)

Att återskapa sin förlossningsberättelse (2022)

Steinerklasslärare från Snellmanhögskolan 2017 med musik som biämne.

Frivilligdoula för Folkhälsan 2016.

Certifierad ordkonstledare för sydkustens landskapsförbund 2014.

Slutförde mina studier i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet våren 2012. Vid sidan av de journalistiska studierna har jag också avlagt biämnesstudier i Nordisk litteratur (Nordica) och dokumentärfilmning (Ecological Broadcasting Program).

Student från Gymnasiet Lärkan (2006).

Har studerat ett år på yrkeshögskolan Arcada inom det sociala området.

Arbetserfarenhet

Deltar i projektet Diet for a Green Planet som videojournalist och översättare 2023 ->

Lärare i kreativt skrivande, MBI (2023)

Översatte Nuori mieli urheilussa- innehållet till svenska för Suomen mielenterveysliitto (mieli.fi) våren 2023. https://mieli.fi/sv/mieli-rf/projekt/valbefinnande-i-idrott-for-barn-och-unga/

Översatte Ekenäs Centrumförenings tidning Småstad från svenska till finska hösten 2023, våren 2023 och hösten 2022.

Jag startade företaget Ordkraft sommaren 2022

Frilansskribent för kulturtidskriften Horisont hösten 2021.

Översättare av verket “Kukoistava kasvatus -Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja” (Pauliina Avola& Viivi Pentikäinen) våren 2021.

Klasslärare för klass 2 på Mikaelskolan hösten 2020.

Medverkande i serien “Ut på rast med Nora Gullmets” under våren 2020 som finns på Yle Arenan.

Klasslärare för klass 1 på Mikaelskolan 2019-2020.

Har utfört mina långa praktikperioder i steinerpedagogik i Helsingfors Rudolf Steinerskola i klass 3 (2015) respektive klass 1 (2017). Min korta praktikperiod var jag på Mikaelskolan våren 2014.

Jag har varit ledare för två ordkonstverkstäder på Rikhardsgatans bibliotek hösten 2013 och våren 2014. Jag startade också en ordverkstad på Helsingfors Rudolf Steinerskola våren 2015 och ledde en bebipoesigrupp på Alberga bibliotek hösten 2015. Utöver de här egna verkstäderna har jag varit ledare på två fantasiläger för skolbarn sommaren 2014 i Borgå och och vikarierat mina kollegors grupper i olika skolor.

Timanställd redaktör på Vetamix på Yle 1.8.2010- 31.12.2012. Till mina uppgifter hörde att koordinera samarbetet med lärare och att berätta om Vetamix i skolor och på studiemässor. Jag höll också kontakt med Studentexamensnämnden och arbetade med Abimix, som är en sajt för svenskspråkiga abiturienter. Jag hjälpte också till med att producera undervisningsmaterial (video) till Vetamix webbplats genom att planera och regissera inslag, samt fungera som reporter vid intervjuer.

Under åren 2007- 2012 har jag frilansat för Ny Tid, Finlands Natur, Studentbladet, Nuorten luonto, Västra Nyland och Soc&kom informerar.

Webbredaktör för Miljöaktionsdagarna i Orivesi 9.10 – 11.10.2009. Mina uppgifter var att följa med händelserna under evenemanget och skriva artiklar om dem i realtid samt att fotografera. 

Sommarreporter på lokaltidningen Västra Nyland 1.6 – 31.7.2009. Mina arbetsuppgifter var de samma som föregående år, men jag fick mer ansvar och frihet att komma med egna initiativ. Detta år gjorde jag också webbversioner av mina tidningstexter.

Sommarpraktikant på lokaltidningen Västra Nyland 19.5.-16.7.2008. Till mina arbetsuppgifter hörde att producera artiklar inom alla tänkbara ämnesområden och att fotografera. Arbetstiderna var varierande.

Eftisledare på Fritidshemmet i Kottby för elever i Kottby lågstadieskola ända sedan den 5 september 2008 till och med den 27 januari 2010. Mina uppgifter var att planera, organisera och leda verksamheten tillsammans med mina kolleger.

Praktikant på tidningen Ny Tid två veckor i februari 2008. Jag fick göra ett personporträtt och ett mer omfattande reportage. Jag fotograferade mina bilder själv och behandlade dem i PhotoShop.

Verksamhetsledare för Folkhälsans seniorprojekt 6.6.2006-30.12.2007. Projektet gick ut på att gå hem till åldringar och umgås med dem samt att ordna utflykter åt grupper på olika äldreboenden.

Praktikant på Daghemmet Solhälla 23.4- 31.5.2007. Mina uppgifter var att planera program åt barnen samt att bekanta mig med pedagogiken som tillämpas på ett daghem.

Projekt

År 2011 och 2012 har jag varit som representant för Vetamix (Yle) i eLaget, som är en grupp läromedelsproducenter (Söderströms, Schildts, Aronet, Fronter, Utbildningsstyrelsen) som åker omkring i skolor och berättar om elektroniska läromedel. Vi besökte lärarseminarium i Karleby, Närpes, Esbo, Kotka och Mariehamn.

Våren 2010 (29.1 – 21.6) deltog jag i dokumentärfilmsprojektet Ecological Broadcasting Program. Första delen av projektet ägde rum i Johannesburg i Sydafrika och andra delen var i Helsingfors. Projektet resulterade i två dokumentärfilmer och en biämneshelhet (dokumentärfilmning, 25sp).

Åren 2006 och 2007 var jag med i Medicinarklubben Thorax spex. Jag spelade tvärflöjt i orkestern under föreställningarna i Helsingfors, samt i Åbo, Åland, Vasa och Göteborg.

Förtroendeuppdrag

Medlem i förtroenderådet för Mikaelskolan och daghemmet Rosengården. Min uppgift är att tillsammans med de övriga medlemmarna i gruppen reda ut olika konfliktsituationer som kan uppstå bland föräldrar och personal.

Ansvarig för tutorgruppen för steinerdaghemmet Rosengården. Min uppgift är att handleda nya familjer och att berätta för dem om daghemmets traditioner och om steinerpedagogik i allmänhet.

Medlem i Mikaelskolans mångfaldsgrupp som arbetar för att befrämja allas lika värde. Har skrivit om skådespel och talat för en ickebinär undervisning bland kollegorna hösten 2019 till hösten 2020.

Aktiv i föräldraföreningen för mitt barns daghem Mansikkala i egenskap av fadder för nya familjer och bloggansvarig 2018-2019 (www.mansikkala.fi/blogi)

Koordinator för studerandenas kafé på Snellmanhögskolan 2012-2014. Till mina uppgifter hörde att organisera och delegera ansvaret för verksamheten, dvs. att se till att någon klass skötte kaféet varje vecka och att sköta hushållsmaskinerna, sorteringen av skräp och att följa upp bokföringen med den som var budgetansvarig för studentkåren.

Tutor för nya journalistikstuderande på Soc&kom hösten 2008. Till uppgifterna hörde att informera de nya studerandena om högskoleverksamheten samt att hjälpa dem komma i gång med studierna. Utöver det här planerade tutorerna också en hel del verksamhet för att gulisarna skulle bli bekanta med varandra och med studielivet i allmänhet.

Kassör för Journalistföreningen vid Soc&kom 18.3.2008- 22.1.2009. Till mina uppgifter hörde att aktivt delta i föreningens verksamhet genom att planera och verkställa program för studerandena. Jag hade också hand om föreningens ekonomi och bokföring.

Språkkunskaper

Svenska modersmål

Finska på modersmålsnivå

Engelska flytande

Franska god

Tyska nöjaktig

Övriga meriter

3/3 i musikteori och tvärflöjt från Brages musikskola.

Självlärd i att ackompanjera på gitarr och piano.

B körkort.

Jag kan fotografera och behärskar de grundläggande funktionerna i bildredigering.

Fritidsintressen

Yoga, simning, skogspromenader, sång, gitarr, grönväxter, målning, surdegsbakning, filmer, skriva, läsa och att pyssla med mina tre barn.

Suomi